Onnatuurlijke billendoekjes

Geschreven door zandvlinder op . Geplaatst in Nieuws

Als je een baby hebt, dan zijn billendoekjes onmisbaar. En er gaan er nogal wat doorheen. Maar wat zit er eigenlijk in die doekjes? En is dat allemaal wel goed voor je baby?

De Consumentenbond heeft verschillende billendoekjes onderzocht. Hieruit is gebleken dat er in sommige billendoekjes verkeerde stoffen zitten.

Voor meer informatie kunt u op de link hieronder klikken.

http://www.consumentenbond.nl/test/baby-kind/ingredienten-babydoekjes-veilig/

 

Zandvlinder maakt gebruik van biologische watjes en washandjes met water.

Nieuwsbrief tweede kwartaal 2016

Geschreven door zandvlinder op . Geplaatst in Nieuws

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2016
Algemeen Zandvlindernieuws
Modderdag:

Inmiddels hebben wij ons ook dit jaar weer aangemeld voor modderdag 2016 !!!
Wij verwachten dat het opnieuw een groot succes wordt net als alle andere jaren.
U kunt 29 juni vast in uw agenda noteren.
Uiteraard mag u zelf die dag ook bij ons langskomen om mee te spelen in de modder en daarna kunt u mee helpen om de kinderen zo goed dat gaat moddervrij te maken.
Aanmelden kan via de leidsters of via info@zandvlinder .nl
Meer info over modderdag nederland kunt u vinden op de website www.modderdag.nl

 

1

De kinderen zijn alvast begonnen met het spelen met modder.
Zeer goed GGD rapport:
Zandvlinder is de afgelopen maand onverwachts verwelkomt met een bezoek van de GGD inspectie.
Dit gebeurd standaard ieder jaar maar wij weten nooit precies wanneer zij langs gaan komen. Zij gaan dan kritisch het kinderdagverblijf rond en controleren of de leidsters zich aan het beleid en de visie houden. Tevens worden daarbij de personeelsadministratie, werkplannen, protocollen en met name de leidster kind ratio nauwkeurig gecontroleerd.
Dit jaar was er helemaal niets aan te merken op ons door de GGD en kunnen we met trots zeggen dat het Zandvlinder team het fantastisch heeft gedaan. Complimenten voor de dames 
Het inspectierapport kunt u lezen op www.zandvlinder.nl
Melding van ziekte via de mail:
Het komt helaas regelmatig voor dat er kinderziektes binnen ons kinderdagverblijf heersen. Graag willen wij u hierover zo snel mogelijk op de hoogte stellen en zullen u voortaan via de mail op de hoogte stellen. Ook zal er zoals u gewent bent van ons op de deur kenbaar gemaakt worden dat er een ziekte heerst.
Nieuws uit de groepen

Melding van ziekte via de mail:

Het komt helaas regelmatig voor dat er kinderziektes binnen ons kinderdagverblijf heersen. Graag willen wij u hierover zo snel mogelijk op de hoogte stellen en zullen u voortaan via de mail op de hoogte stellen. Ook zal er zoals u gewent bent van ons op de deur kenbaar gemaakt worden dat er een ziekte heerst.

 

Nieuws uit de groepen
Dreumes groepen:
Enkele maanden geleden zijn we gestart met een tweede dreumes/flex groep.
Inmiddels kunnen we concluderen dat er positieve geluiden klinken over deze aanpassing. Zowel de ouders als de kinderen ervaren het als een verbetering mede omdat de samenwerking met de beide dreumesgroepen steeds beter gaat. Mede de verdeling van de kinderen met flexibele contracten verloop soepel omdat zij vaker bij hun leeftijdsgenootjes in de groepen terecht kunnen.
Thema dieren: Inmiddels zijn we bij Zandvlinder begonnen met het thema dieren. De beide dreumesgroepen en de peutergroep zijn hier druk mee bezig. Dagelijks worden er verhalen voorgelezen uit de boeken die we hebben. Alle dieren worden benoemd en de leidsters hebben uitvoerige gesprekken over wat de dieren verder allemaal nog meer kunnen.
Hier zijn de kinderen bezig met het vullen van ons mieren hotel.
Ook wordt er buiten een boek voorgelezen en kunnen de kinderen naar de afbeeldingen van de mieren kijken.
Ons mierenhotel is te vinden op de peutergroep.
Vlinders:
Binnenkort zullen er weer vlinders worden gekweekt. Inmiddels doen wij dit al enkele jaren op rij en ook dit jaar gaan wij daarmee door. Inmiddels weten we steeds beter hoe we dit moeten doen.
Binnenkort zult u weer bij de peuters het vlindernet zien staan met daarin de eitjes, rupsen en de vlinder poppen en wellicht al een net ontpopte babyvlinder. Zodra de vlinders ongeveer 1 week oud zijn laten we ze met de kinderen vrij uit vliegen.

Thema dieren:
Inmiddels zijn we bij Zandvlinder begonnen met het thema dieren. De beide dreumesgroepen en de peutergroep zijn hier druk mee bezig. Dagelijks worden er verhalen voorgelezen uit de boeken die we hebben. Alle dieren worden benoemd en de leidsters hebben uitvoerige gesprekken over wat de dieren verder allemaal nog meer kunnen.

2

Hier zijn de kinderen bezig met het vullen van ons mieren hotel.

Ook wordt er buiten een boek voorgelezen en kunnen de kinderen naar de afbeeldingen van de mieren kijken.

Ons mierenhotel is te vinden op de peutergroep.
Wandelende takken:
Naast dat we in het voorjaar in de tuin onze tijdelijke huisdieren mee naar binnen nemen beschikken wij inmiddels ook over andere huisdieren namelijk wandelende takken.
We hebben speciaal gekozen voor de Indische wandelende tak (PSG1).
Dit soort is erg makkelijk te houden en zeer kindvriendelijk. Iedere dag krijgen ze van de kinderen en de juf water. Dit geven we met een plantenspuit. Ze eten biologisch gekweekte klimop uit onze eigen tuin.

3
Op deze foto zijn twee van onze totaal zes nieuwe huisdieren te zien.
Blog nieuws
Vorige week werden wij blij verrast door een leuk paas verhaal. Deze was geschreven door een moeders wiens kind in de peutergroep zit. Er was een probleem met een ei. Het verhaal hangt inmiddels op ons mededelingen bord maar is binnenkort ook te zien op de Zandvlinder site. Deze moeder gaat namelijk maandelijks voor ons een stukje schrijven.
We kijken er erg naar uit nog meer leuke uit het dagelijkse leven gegrepen verhalen te kunnen lezen.
Voor meer info kunt u kijken op www.levehetleve.com

Nieuwsbrief eerste kwartaal 2016

Geschreven door zandvlinder op . Geplaatst in Nieuws

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2016
Algemeen Zandvlindernieuws
BHV:
Oefening
Inmiddels heeft er een onaangekondigde BHV oefening met de kinderen plaatsgevonden.
Deze is zeer goed verlopen en alle kinderen waren binnen 5 minuten door het personeel
geëvacueerd.
Leidsters
Aansluitend daarop kan Zandvlinder er trots op zijn dat er inmiddels vier extra gediplomeerde bedrijf
hulp verleners bij Zandvlinder bij gekomen zijn.
Dit betekend in de praktijk dat er vrijwel op iedere dag een BHV-er bij Zandvlinder aanwezig is.
Dit zijn:
– Etienne op de flexgroep en nieuwe dreumesgroep
– Sharon op de babygoep
– Denise en Denizia op de peutergroep
– An op kantoor

Nieuwe bedden:

Vanaf 1 januari zijn alle kinderbedden bij Zandvlinder vervangen.
Ieder bed heeft dezelfde sluiting en gaan op dezelfde manier open.
Dit was voor ons een belangrijk criteria om zo de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen
bij een calamiteit.

 

Nieuws uit de groepen:
Nieuwe dreumes groep
Sinds de aanvang van het nieuwe jaar heeft de flexibele groep op maandag, dinsdag en donderdag
een andere doelgroep gekregen. Inmiddels is iedereen eraan gewend en we hebben alleen nog maar
enthousiaste reacties gehad. Door het creëren van deze groep kunnen meer baby,s doorstromen
naar de dreumes groep. Dit is goed nieuws want er zijn ook deze maand weer veel nieuwe baby’tjes
bij Zandvlinder erbij gekomen. Er wordt dan ook volop geklommen op de babygroep en zelfs de
tafeltjes worden hier soms voor gebruikt. Deze kinderen vinden het geweldig als de grote trap met
treden op de groep wordt gezet.
Vera en Anne werken vanaf maart niet meer op de vrijdagen.
Hiervoor in de plek komen Sharon en Rianne.
Vanaf 8 februari is Bianca is weer terug van haar zwangerschapsverlof.
Zij wordt onze nieuwe dreumes juf.
Thema familie en ik
De peutergroep is deze maand enthousiast begonnen aan het nieuwe thema: Mijn familie en ik.
Een thema die de kinderen erg aanspreekt want praten over thuis vindt iedereen fijn.
Tijdens het thema wordt op speelse manier geoefend met kleuren, vergelijkingen, vormen, getallen
en het benoemen van lichaamsdelen.
Er zijn al veel kinderen die foto’s van thuis hebben meegenomen.
Dit geeft veel gezellige gespreksstof.
Indien u nog leuke foto’s heeft hangen we die graag op.
Wist je datjes uit de babygroep:
– Niene graag etenswaar boven op haar hoofd legt.
– Kyan graag klimt samen met Mare, Rosalyn en Rikke.
– Lasse erg van knuffelen houdt.
– Sajra lekker wild kan doen.
– James net nieuw op de groep is maar het zo leuk vind dat het lijkt alsnog hij hier altijd al was.

 

Zandvlinder diverse
Luierrecycling:
Er start binnenkort een proef voor luierrecycling.
Uiteraard doet Zandvlinder hieraan mee.
Maar u kunt zich als ouder ook aanmelden !
De Luierrecycling is gratis.
Informatie kunt u vinden via de volgende link:
http://www.stopmijnafval.nl/a-42956276/home/proef-luierrecycling/

Naheffing kinderopvang toeslag door belastingdienst:
Het is u vast niet ontgaan dat de naheffingen van de kinderopvangtoeslag 2014 in veel gevallen
onjuist en onwaarschijnlijk hoog is. De definitieve berekeningen zijn wellicht gebaseerd op
onvolledige of onjuiste informatie. De belastingdienst heeft echter geen inzicht in welke definitieve
berekeningen gebaseerd zijn op onjuiste gegevens. Indien u een vermoed dat u een onterechte
naheffing heeft ontvangen kunt u binnen 6 weken hiertegen bezwaar aantekenen.
U kunt daarbij gebruik maken van een voorbeeld brief via de volgende link.
http://download.belastingdienst.nl/toeslagen/docs/bezwaar_definitieve_berekening_tg1522z6pl.pdf

Nieuw klachtenloket.
Bij Zandvlinder is het altijd mogelijk om een klacht of een meningsverschil te bespreken met de
leidsters. Indien u er samen niet uit komt kan een probleem voorgelegd worden aan de directie of
aan een lid van de oudercommissie.
Maar sinds 1 januari kunnen ouders en ook de oudercommissies zelf met een klacht of een
meningsverschil naar een onafhankelijke geschillencommissie stappen. Zij kunnen dan bemiddelen in
het conflict.
Uit de media:
Test rijstwafels
Wellicht is het u niet ontgaan dat er diverse nieuws berichten in omgang zijn over het eten van
rijstwafels. Deze zouden voor kinderen slecht zijn wegens een te hoog arseen of arsenicum gehalte.
Met name baby’s eten in verhouding vrij veel rijstproducten waardoor deze ongerustheid is
ontstaan. Bij Zandvlinder bieden wij alleen de biologische rijstwafels van het Albert Heijn merk aan.
Wij hebben deze rijstwafels laten testen op deze gevaarlijke stof.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de rijstwafels die wij aan de kinderen geven veilig zijn !
Bord leegeten moet?
Veel ouders dringen er bij hun kinderen op aan dat zij hun bord leeg moeten eten.
Onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet goed is voor kinderen.
Onderzoekers concluderen dat kinderen die als gewoonte hebben meegekregen hun bord leeg te
eten, ook op latere leeftijd meer gaan eten. Die kinderen hebben gemiddeld genomen een hoger
BMI dan kinderen die dit vroeger niet hoefde.
Ook herkennen kinderen innerlijke signalen van ‘honger hebben’ en ‘vol zitten’ niet goed meer door
het ‘eet je bord leeg’-principe.
Het is beter om een kind een kleinere hoeveelheden eten voor te zetten. Als ze daarna nog
trek hebben als het bord leeg is, kunnen ze nog een keer eten opscheppen.
Praten tegen baby’s
Bij Zandvlinder praten wij de hele dag door tegen onze kinderen.
Uit onderzoek is gebleken dat praten tegen baby’s vier keer meer effect op de taalontwikkeling heeft
dan voorlezen.
Voor het onderzoek werden 7.854 baby’s van negen maanden oud onderzocht. Hoeveel taal zij door
hun ouders aangeboden kregen, verschilde. Bijna alle ouders toonden regelmatig plaatjes aan hun
baby. 80 procent las hun baby vaak voor. 66 procent van de ouders gaf aan veel met hun baby te
praten. Dat laatste bleek vier keer beter voor de taalontwikkeling van baby’s dan voorlezen. Het
helpt kinderen bovendien drie keer meer in hun vermogen om problemen op te lossen.
Volwassenen zijn vaak geneigd om simpele taal te gebruiken tegen kinderen. Tegen baby’s worden
vaak alleen maar klanken uitgesproken. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat kinderen meer baat
hebben bij volwassen taalgebruik

Henri Polakstraat 7
3317 KN Dordrecht

078 651 44 69
06 81 51 08 26
06 14 20 38 73

Facebook

Twitter

Twitter response: "Invalid or expired token."