Ziektebeleid

Ziektebeleid Kinderdagverblijf Zandvlinder

Blijven of halen

Zandvlinder is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Wij snappen dat ziekte een rekbaar begrip is en omdat wij discussie of een kind met bepaalde ziekteverschijnselen naar Zandvlinder mag komen het liefst willen voorkomen, gelden binnen ons dagverblijf de volgende regels:

  1. De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven wordt in principe genomen door de groepsleiding. Het belang van het zieke kind staat hierbij voorop, maar er moet ook rekening worden gehouden met het belang van de andere kinderen en de groepsleiding zelf.
  2. Een kind dat zich ziek voelt en niet met het normale dagprogramma mee kan doen, kan beter niet bij Zandvlinder blijven. Er zijn bij Zandvlinder nauwelijks mogelijkheden om aan een ziek kind de noodzakelijke extra aandacht te geven.
  3. Bij een besmettelijke ziekten kan de bescherming van de gezondheid van groepsgenoten een reden zijn om het kind niet toe te laten.
  4. Wij nemen telefonisch contact met u op als uw kind anders is dan normaal, d.w.z. opvallend huilerig, niet eten, gewoon niet lekker zonder aanwijsbare redenen en/of verhoging heeft tot 38 graden Celsius. In overleg met u wordt dan bepaald wat in het belang is van uw kind.
  5. Wij nemen telefonisch contact met u op met het verzoek uw kind zo spoedig mogelijk te halen als uw kind koorts heeft, hoger dan 38 graden Celsius.
  6. Wij nemen telefonisch contact met u op met het verzoek uw kind direct te halen als uw kind koorts heeft, hoger dan 38,5 graden Celsius.

U kunt altijd telefonisch contact met ons opnemen om te overleggen/vragen wat ons beleid is t.o.v. bepaalde ziekteverschijnselen.

GGD

Wij volgen zoveel mogelijk de richtlijnen van de GGD in ons ziektebeleid. Maar voor de volgende aandoeningen hebben wij ons beleid aangepast:

-Koortslip

-Oogontsteking

-Diarree

-Krentenbaard

-Paracetamol

-Kinderziektes: mazelen, rodehond, roodvonk, kinkhoest, de bof

Koortslip

Een koortslip is een infectie met herpes simplexvirus. Als je eenmaal met dit virus besmet bent, blijf je het levenslang bij je dragen. Dit leidt tot regelmatig terugkerende klachten, met name in perioden met verminderde weerstand, maar bijvoorbeeld ook onder invloed van zonlicht. Besmetting met herpes simplexvirus kan bij heel jonge zuigelingen (jonger dan vierweken) tot zeer ernstige en uitgebreide ziekte leiden waarbij onder andere hersenweefselontsteking kan optreden.

De verschijnselen van een koortslip zijn: Blaasjes die vocht bevatten, rond de mond. De blaasjes voelen branderig, pijnlijk en/of jeukend aan. Na enkele dagen springen ze open, waarna zich een korstje vormt.

Hoe krijg je het?

Het vocht in de blaasjes is zeer besmettelijk. Besmetting vindt plaats door aanraking van de blaasjes (krabben, kussen). De besmettelijkheid is voorbij als zich een korstje heeft gevormd. De klachten duren ongeveer een week, maar kunnen telkens weer terugkeren.

Melding bij de GGD

Een koortslip hoeft niet gemeld te worden bij de GGD.

Blijven of halen/ Niet brengen

Een kind met een koortslip moet worden opgehaald gehaald als het jonger is dan 24 maanden. En als het kind er steeds aan zit  i.v.m. met besmettingsgevaar.

Opmerking

Een leid(st)er met een actieve koortslip kan wel werken, maar mag geen kusjes geven en moet na contact met de koortslip de handen wassen. Ook kan deze leidster niet ingezet worden op de babygroep.

Ontstoken ogen

Omschrijving: Rode ogen; opgezette oogleden; gele of groene pus uit de ogen. Wordt behandeld met gekookt water, een zoutoplossing of een oogzalf.

Oorzaak: Bacterie of virus; besmetting via handen; vaak complicatie bij een verkoudheid. Kan ook door een verstopt traanbuisje komen.

Beleid Zandvlinder

Als het kind met een oogontsteking ook verkouden is mag het wel naar Zandvlinder komen aangezien het dan aannemelijk is dat het om een virus infectie gaat. Mocht de infectie langer dan 3 dagen aanhouden dan dient de arts geraadpleegd te worden.
Indien het kind een oogontsteking heeft en daarbij niet verkouden is kan er aangenomen worden dat het een bacteriële infectie betreft. Het kind mag dan niet naar Zandvlinder komen en dient te worden opgehaald. De arts moet bepalen of het om een virus of bacterie infectie gaat.
Als het een bacteriële infectie betreft mag het kind weer naar zandvlinder komen indien er gestart is met een antibiotica of als er geen pus meer uit het oog komt.

Indien het kind gebracht wordt met en oogontsteking zal het oog door de pedagogisch medewerkers regelmatig worden schoongemaakt en er zal extra worden gelet op de hygiëne. De verzorging van het kind in combinatie met het begeleiden van de groep moet voor pedagogisch medewerkers haalbaar zijn. Mocht dit niet haalbaar zijn dan kan alsnog verzocht worden om het kind op te halen van het kinderdagverblijf.

Diarree

Diarree kan veroorzaakt worden door verschillende soorten ziekteverwekkers. Meestal gaat het om virussen, maar ook sommige bacteriën en parasieten kunnen diarree veroorzaken. Diarree is over het algemeen een onschuldige aandoening die binnen enkele dagen vanzelf weer overgaat. De huisarts laat alleen laboratoriumonderzoek verrichten als het om ernstige of langdurige diarree gaat. Als er bloed bij de diarree zit, kan dit op een ernstige ziekte wijzen, zoals dysenterie. Daarom moeten kinderen met bloederige diarree naar de huisarts worden verwezen voor verder onderzoek.

De verschijnselen van diarree zijn:

  • meer dan driemaal per dag waterdunne ontlasting;
  • misselijkheid, braken en soms koorts.

Hoe krijg je het?

De ontlasting van het zieke kind is besmettelijk. Via de handen kan de ziekteverwekker op anderen worden overgedragen. Ook kan men diarree krijgen door het eten van besmet voedsel en het drinken van besmet water.

Melding bij de GGD

Meld diarree bij de GGD als er sprake is van een epidemie. Dit is het geval als meer dan een derde deel van de groep binnen een week diarree heeft. Neem ook contact op met de GGD als er een kind is met bloederige diarree.

Blijven of halen? / Niet brengen

Als kinderen meer dan tweemaal, echt water dunne diarree hebben (met kans op doorlekken) of veel overgeven mogen de kinderen niet naar Zandvlinder komen. Dit is in het belang van uw eigen kind (vaak zijn kinderen ook echt niet lekker) maar ook in het belang van de andere kinderen in verband met besmettingsgevaar. Ook bij bloederige diarree is wering noodzakelijk. Een kind met bloederige diarree moet in elk geval thuisblijven totdat bekend is waardoor de diarree veroorzaakt wordt. Als broertjes en zusjes van een kind met bloederige diarree zelf ook klachten hebben, moeten zij ook thuisblijven.

Opmerking

Diarree hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een besmettelijke ziekte. Ook voedselallergie en bepaalde darmafwijkingen kunnen tot langdurige diarree leiden. Bij kinderen die borstvoeding krijgen kan dunne ontlasting normaal zijn. Informeer bij de plaatsing van kinderen die borstvoeding krijgen wat het normale ontlastingspatroon is.

Krentenbaard

Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. Soms verschijnt de infectie op plaatsen die eerder stuk gekrabd zijn zoals bij eczeem of muggenbulten. De infectie zit meestal in het gezicht rond de neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen voordoen.

De verschijnselen van krentenbaard zijn:

  • in het begin een blaasje, dat openbarst en waarop een honinggele korst ontstaat;
  • vervolgens breiden de plekken zich uit, zodat het lijkt alsof het kind een ‘baard’ van krenten heeft.

Hoe krijg je het?

Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. Besmetting vindt plaats via geïnfecteerde handen. Het kind kan ook zichzelf her infecteren door aan de plekken te krabben. Kinderen zijn gevoeliger voor deze infectie dan volwassenen omdat hun weerstand nog niet zo goed ontwikkeld is. De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn ingedroogd of tot 48 uur na de start van de behandeling met antibiotica.

Melding bij de GGD

Huiduitslag moet gemeld worden als er binnen twee weken twee of meer gevallen van dezelfde vorm van huiduitslag in een groep zijn.

Blijven of halen/ Niet brengen

Aangezien dat het vocht uit de blaasjes erg besmettelijk is kan uw kind niet naar Zandvlinder komen. Kinderen met krentenbaard mogen het dagverblijf bezoeken 2 dagen na het starten met een antibioticum of als de blaasjes zijn ingedroogd. Ingedroogde blaasjes zijn niet besmettelijk. Blaasjes afplakken met een pleister is niet wenselijk omdat hierdoor ‘broei’ kan optreden en de krentenbaard zal uitbreiden.

Paracetamol

Paracetamol wordt regelmatig gebruikt bij kleine kinderen o.a. bij het doorkomen van tanden en kiezen, na een inenting of bij pijn en/of koorts. Omdat  Zandvlinder aansprakelijk is voor het kind gedurende het verblijf, wordt geen paracetamol toegediend: stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kan het kinderdagverblijf aansprakelijk worden gesteld. Op advies van de GGD wordt daarom bij Zandvlinder alleen paracetamol toegediend als dit op voorschrift is van een (huis)arts. Paracetamol werkt koortsverlagend terwijl er altijd een oorzaak is voor de koorts. Het risico bestaat dat door toediening van paracetamol de mogelijke ernst van een ziekte bij een kind onvoldoende snel wordt onderkend. Tevens geldt de verplichting voor ouders om te melden aan de pedagogisch medewerkers wanneer ze hun kind paracetamol gegeven hebben vóór de komst naar Zandvlinder  (omdat na uitwerking van dit medicijn koorts weer kan gaan stijgen of een koortsstuip kan optreden). Indien ouders ’s morgens  thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouder. Het is ouders niet toegestaan om gedurende de dag zelf het kind paracetamol te geven bij Zandvlinder zodat het kind zou kunnen blijven.

Kinderziektes

Als uw kind één van de volgende kinderziektes heeft: mazelen, rodehond, roodvonk, kinkhoest  of de bof kunt u uw kind niet brengen. Als wij vermoeden dat u kind één van deze ziektes heeft wordt u door ons verzocht uw kind op te komen halen bij Zandvlinder. Wij verzoeken u dan om contact met uw huisarts op te nemen zodat vast gesteld kan worden of u kind daadwerkelijk één van deze ziektes heeft.

-Mazelen: uw kind kan weer komen als het echt weer helemaal beter is. De mazelen zij besmettelijk tot 4 dagen na het verschijnen van de vlekjes in deze tijd mag uw kind niet naar Zandvlinder komen.

-Rodehond: uw kind mag pas weer komen als het echt weer  helemaal beter is. Rodehond is erg gevaarlijk voor zwanger vrouwen.

Roodvonk: uw kind mag weer komen als het echt weer helemaal beter is of na 48 uur na start van de antibioticum mits het kind zich weer goed voelt.

Kinkhoest: uw kind mag weer komen als het echt weer helemaal beter is. Kinkhoest is besmettelijk tot 4 weken na het begin van de erge hoestbuien tot die tijd mag uw kind niet naar Zandvlinder komen. Indien uw kind antibioticum krijgt mag het na één week na de start van de kuur weer komen mist het kind zich goed voelt.

Bof: uw kind mag weer komen als het echt weer helemaal beter is. De bof is besmettelijk tot 5 dagen na het begin van de zwelling in deze tijd mag uw kind niet naar Zandvlinder komen.

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. AKKOORD