Bij kinderdagverblijf Zandvlinder is er bewust gekozen voor een baby, een dreumesgroep en een peutergroep. Wij zijn van mening dat dit de rust ten goede komt voor de groepen. Ook is het prettig om de omgeving in de groep aan te passen op de leeftijd. Zo heeft een baby een andere omgevingsbehoefte dan een peuter.

De leeftijden die hieronder zijn beschreven zijn een richtlijn voor de plaatsing van uw kind voor de volgende groep. Hierbij letten wij altijd op de ontwikkeling van uw kind en houden wij er rekening mee of uw kind eerder of later kan doorstromen.

Babygroep (0 – 1 jaar)

De wereld van een pasgeboren baby is al groot. Het kind hoort nieuwe geluiden en krijgt veel nieuwe prikkels. Daarom streven wij ernaar om zoveel mogelijk rust, reinheid en regelmaat te bieden. De babygroep straalt vooral rust uit en heeft een grondbox waar de baby’s vrij kunnen bewegen. De baby’s zullen geprikkeld worden door passief speelgoed dat tot leven komt in de handen van een kind. Wij hebben een ruimte gecreëerd waar de kinderen alle ruimte hebben om zich vrij te bewegen, de groep te ontdekken en te ontwikkelen. Er zijn maximaal 2 leidsters op maximaal 8 kinderen op de groep aanwezig. De leeftijd varieert van 2 tot +/- 18 maanden.

Dreumesgroep (1,5 – 2,5 jaar)

De dreumesgroep is ingedeeld naar de behoeftes van de dreumesen. In deze fase gaan zichtbare ontwikkelingen, zoals lopen, klimmen en praten, in een snel tempo. Hier is de groep naar ingedeeld. Zo zijn er klim meubels aanwezig, boekjes en een kruipkist waar kinderen zich aan kunnen optrekken. Emmi Pikler staat voor een gelijkwaardige benadering. Dit houdt in dat wij alle handelingen verwoorden naar een kind, respect tonen voor de autonomie van het kind, onze eigen stem gebruiken en het kind volgen in zijn ontwikkeling en zijn behoeftes. Op de groep staan daarom ook Pikler tafels. Hier kunnen de dreumesen zelfstandig plaats nemen. Op deze groep staan maximaal 2 leidster met maximaal 11 kinderen. De leeftijd varieert van +/-16 tot +/- 30 maanden.

Peutergroep (2,5 – 4 jaar)

Peuters zijn vaak gefocust op het zelfstandige. Wij hebben respect voor het kind dat zich uit en geven gehoor aan elk kind. Als een kind om hulp vraagt, begeleiden wij het kind door te communiceren. Bijvoorbeeld: “Ik zie dat jij jouw laarzen probeert aan te trekken. Mag ik jou helpen? Ik zet de laarzen recht op neer voor jou, zodat jij met jouw voet in de laars kunt stappen.” Door hierna een waardevol compliment te geven, kan het kind een trots gevoel ervaren. “Ik zie dat jij jouw laarzen aan hebt. Het is jou helemaal zelf gelukt.” Wij genieten van de trotse blik op het gezicht van een kind. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van een kind gestimuleerd. Op de peutergroep ligt speelgoed dat de kinderen uitdaagt in hun ontwikkeling en bijdraagt aan de voorbereiding op de basisschool. Op de peutergroep staan maximaal 2 leidsters met maximaal 14 kinderen. De leeftijd varieert tussen de +/- 26 en 48 maanden.

* Soms worden de groepen bewust samengevoegd. Hierbij is het aspect dat ze van elkaar kunnen leren van belang.