Binnen Zandvlinder heeft elke vaste leidster een kinder-EHBO diploma. Hier leren zij belangrijke handelingen te verrichten bij een gebeurtenis. Het verbinden van een voet tot aan het reanimeren van een kind.

Binnen Zandvlinder hebben wij  gediplomeerde BHV’ers. Zij leren wat ze moeten doen bij een brand of een andere calamiteit. Dankzij de BHV’ers kan direct worden ingegrepen tijdens een calamiteit.