In de Algemene Huisregels staat omschreven wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten wanneer u uw kind bij kinderdagverblijf Zandvlinder wilt laten opvangen.

U kunt hier de Huisregels  inzien.