Zandvlinder is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Hiervoor hebben wij een ziektebeleid opgesteld om zorg te dragen voor zowel de kinderen en de medewerkers.
De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven wordt in principe genomen door de leidsters van de groepen. Het belang van het zieke kind staat hierbij voorop, maar er moet ook rekening worden gehouden met het belang van de andere kinderen en de leidsters zelf.

Een kind dat zich ziek voelt en niet met het dagritme mee kan doen, kan beter thuis worden opgevangen. Er zijn bij Zandvlinder nauwelijks mogelijkheden om aan een ziek kind de noodzakelijke extra aandacht te geven.
Bij een besmettelijke ziekte kan de bescherming van de gezondheid van groepsgenoten een reden zijn om het kind te weren.

Wij nemen telefonisch contact met ouder(s)/verzorger(s) op als uw kind ziek overkomt. Wij gaan in overleg wat het beste is voor het kind en de groep. Denk hierbij aan;
opvallend huilerig, geen eetlust, en/of verhoging/koorts heeft tot 38 graden Celsius.  Bij een temperatuur van 38 graden Celsius of hoger nemen wij telefonisch contact met de ouder(s)/verzorger(s) op met het verzoek om het kind direct op te halen.

Voor vragen over ons ziektebeleid kan er contact worden opgenomen via: 078 652 44 69
of per mail info@zandvlinder.nl .